Rotavdrag

Genom ROT-avdraget har du möjlighet att göra skatteavdrag för reparation, ombyggnad och tillbyggnad i ditt hem. Nedan följer en sammanfattning av reglerna för ROT-avdrag. För mer information se Skatteverkets hemsida.

  • Avdragsrätten är personlig och får göras av den/dem som äger en bostadsrätt eller ett småhus.
  • ROT-avdraget gäller för arbetskostnader – inte material etc.
  • Du får göra avdrag med halva arbetskostnaden – max 100.000 kr per år. OBS att även kostnaden för så kallade hushållsnära tjänster skall räknas in i den summan.
  • Finns fler än en ägare får denne också göra ROT-avdrag till samma maxbelopp, dvs. båda ägarna får en skattesubvention på 50.000 kr om hela maxbeloppet utnyttjas.
  • Den som utför arbetet ska ovillkorligen ha F-skatt.
  • Arbetskostnaderna måste vara noggrant specificerade på fakturan. Spara alla fakturor.
  • Skattereduktionen betalas ut i efterhand.